fbpx

Üldine Vudila Mängumaa reeglistik


1. Käesolevaid reegleid (nimetatakse edaspidi siinses dokumendis „Vudila reeglistikuks“) kohaldab Vudila Mängumaa OÜ, Eestis registreeritud ettevõte, mille registreerimisnumber on 11901143 ning mille registreeritud asukoha aadress on Tartumaa, Tartu vald, Kaiavere küla, Vudila, 49105, Eesti. Üldiste reeglite ja tingimustega (kasutajatingimused) nõustumist loetakse kokkuleppeks “Vudila Mängumaa” ja “Külastaja” (kliendid, kes kasutavad pakutavaid teenuseid kasutajatingimustest lähtuvalt) vahel.

2. Külastajate sissepääs Vudila Mängumaal toimub rangelt vastavalt käesolevale Vudila reeglistikule. Pileti ostmisel Vudila Mängumaale minekuks nõustub ostja käesolevat Vudila reeglistikku järgima.

3. Vudila Mängumaa jätab endale õiguse keelata mängumaale sissepääs või nõuda kõikide selliste isikute, kes ei järgi käesolevat Vudila reeglistikku, viivitamatut lahkumist mängumaalt ilma piletit hüvitamata.

4. Külastajad peavad esitama mängumaale sisenemisel kehtiva pileti. Igal külastajal lubatakse pääs ainult kehtival piletil märgitud tüübile.

5. Külastajad peavad oma piletid, piletikontsud või e-piletid alles hoidma, kuna neid võidakse uuesti mängumaale sisenemisel küsida. Selle nõude eiramisel ja pileti puudumisel võidakse külastajale mängumaale pääs keelata.

6. Mängumaa ei vastuta külastajate kaasa võetud isiklike esemete kaotamise, varguse või kahjustumise eest.

7. Külastajad ei tohi käituda teisi külastajaid häirivalt – otsuse taolise käitumise kohta teeb tööpostil olev juhataja/teenindusjuht. Sellise käitumise tagajärjel eemaldatakse asjaosaline kohe mängumaalt ning tal ei ole õigust hüvitusele. Vudila Mängumaa jätab endale õiguse nõuda külastajate rühma eemaldamist, kui mõni selle rühma liikmetest käitub ühiskonnavastaselt või häirivalt. Kui mõned külastajad mängumaalt eemaldatakse, võidakse väljastada nõue, millega keelatakse edaspidi konkreetse külastaja pääs mängumaale. Vudila jätab endale õiguse teatada ühiskonnavastaselt või häirivalt käitunud külastajatest edasiseks uurimiseks politseile.

8. Lemmikloomad (ja muud loomad) ei ole mängumaal lubatud.

9. Külastajatel on lubatud mängumaa territooriumil suitsetamine (kaasa arvatud elektroonilised sigaretid või muud kunstsigaretid või suitsetamisseadmed). Ainult selleks ettenähtud kohas. Kõik mujal territooriumil suitsetavad isikud eemaldatakse mängumaalt ning neil ei ole õigust hüvitusele.

10. Külastajatel on keelatud mängumaale tuua alkoholi või illegaalseid aineid – erandiks on olukord, kui lahja alkohol on ostetud mängumaal asuvast Grillmajast. Mängumaal ostetud alkoholi võib tarbida ainult selleks ettenähtud kohtades. Kõik isikud, kes on või näivad olevat joobes, eemaldatakse viivitamatult mängumaalt ning neil ei ole õigust hüvitusele.

11. Külastajad peavad enne mängumaale sisenemist või neis viibides esitama oma isiklikud esemed või vara, kui Vudila Mängumaa töötaja seda nõuab. Kõikidele külastajatele, kellel leitakse kaasas olevat või kahtlustatakse relva, uimastite või muude kahjulike/ illegaalsete ainete olemasolu, keelatakse sissepääs ning neist võidakse teavitada politseid. Vudila Mängumaa jätab endale õiguse mittesobivad esemed konfiskeerida seniks, kuni neid omavad külastajad on mängumaalt lahkunud.

12. Külastajad ei tohi üheg Mängumaa töötaja, esindaja või teiste külastajatega käituda viisil, mis võib kedagi millegi alusel solvata, haavata, hirmutada, ähvardada, halvustada või teotada.

13. Vudila Mängumaa volitatud töötajal on pileti kontrollimisel õigus külastajalt vanuse tõendamiseks isikut tõendavat dokumenti küsida. Kui isikut tõendavat dokumenti ei esitata, on Vudila Mängumaal õigus külastajat mängumaale mitte lubada.

14. Külastajad nõustuvad faktiga, et Vudila Mängumaa territooriumil toimub videovalve Vudila Mängumaa töötajate, külastajate ja vara kaitsmiseks ning kuritegevuse vältimiseks või avastamiseks.

15. Külastajad nõustuvad vältima tegevusi, mis ohustavad teise külastaja või Vudila Mängumaa töötaja turvalisust mängumaa territooriumil viibimise ajal. Vudila Mängumaa jätab endale õiguse kõikide meetmete rakendamiseks oma töötajate, külastajate ja vara kaitsmiseks (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, keelamine külastajatel siseneda Vudila Mängumaa trerritooriumile, pöördumine politsei poole ning muude vajalike õigusmeetmete rakendamine) ning hüvitama või nõudma sisse kõik tekkinud kulud.

16. Vudila Mängumaa ei vastuta oma territooriumil kolmandate osapoolte poolt esitatud teabe õigsuse ja ajakohasuse eest.

17. Vudila Mängumaa jätab endale õiguse muuta käesolevat Vudila reeglistikku igal ajal ilma ette teatamata. Sellistest muudatustest teatakse kodulehel aadressil www.vudila.ee Vajadusel saavad külastajad küsida Vudila reeglistiku uusimat versiooni, pöördudes Vudila Mängumaa poole otse e-posti aadressil info@vudila.ee, Mitte miski käesolevas külastajate Vudila reeglistikus ei mõjuta kliendi seaduslikke õigusi tarbijana.

 

Pileti ostmis- ja maksemeetodid

1. Kliendid saavad mängumaa pileteid osta www.vudila.ee/osta-pilet leheküljelt ja Vudila Mängumaa kassast kohapeal

2. Vudila Mängumaa e-poest on võimalik Klientidel osta mängumaa päevapileteid.

Pileteid Müüdb OÜ Vudila Mängumaa. Pilet tagab sissepääsu Vudila mängumaa territooriumile ja tagab atraktsioonide kasutamise kogu pileti kasutamise päeva vältel.

3. Piletite ostmiseks peab Klient sisenema WWW.VUDILA.EE/OSTA-PILET lehele, valima soovitud piletid ja piletite arv ning klikkima “Osta pilet”. Ostukorvi lehel tuleb sisestada Kontaktandmete all oma nimi ja e-posti aadress. Klient peab valima makseviisi ning nõustuma Vudila reeglite ja tingimustega. Seejärel klikkima nupule “Maksma”.

4. www.vudila.ee/osta-pilet leheküljelt ostetud mängumaa piletid saadetakse kliendi esitatud e-posti aadressile.
Klient saab ostetud piletid e-posti teel koheselt peale nende eest tasumist internetipangas või krediitkaardimaksena.

5. Piletit kontrollitakse Vudila Mängumaa kassas enne sisenemist mängumaa territooriumile.

6. Pilet kehtib konkreetsel hooajal, milleks see soetatakse ning pileteid tagasi ei osteta. Vudila Mängumaa on kohustatud piletid tagasi ostma, kui temast tulenevatel põhjustel Vudila Mängumaa ei ole vastaval hooajal avatud.

7. Külastajad saavad mängumaa piletite, teenuste ja ostude eest mängumaal tasuda eurode eest.

8. Vudila Mängumaal aktsepteeritakse järgmisi maksemeetodeid: pangakaart, sularaha ja Mängumaa kinkekaardid.

9. Mängumaa piletit ostes nõustuvad kliendid Vudila Mängumaa üldiste reeglite ja tingimustega (sh. Vudila reeglistik).

10. Pileteid tagasi ei osteta ja külastajad vastutavad oma piletitel oleva info kontrollimisel nende vastuvõtmisel (või broneerimisel e-pileti korral).

11. Klientidel lubatakse Vudila Mängumaale siseneda ainult kehtiva piletiga, mis esitatakse Vudila Mängumaa töötajale.

12. Kliendid saavad kehtiva pileti realiseerida jooksva hooaja jooksul.

13. Kui Kliendil ei ole printimisvõimalust või triipkoodi näitamise võimalust (näiteks mobiiltelefonist), tasub kindlasti üles märkida ostunumber.

14. Mõne sooduspileti ostmisel on Vudila Mängumaa töötajatel õigus küsida dokumenti, mille alusel soodustus piletile on saadud.

15. Vudila Mängumaa veebilehel või kohapeal toodud hinnad sisaldavad kõiki makse.

 

Mängumaa piletite ostmise protsess

1. Vudila Mängumaa pileteid saab osta veebilehelt www.vudila.ee või Vudila Mängumaal kohapealt.

2. Vudila Mõngumaal kohapeal on pileteid võimalik osta piletikassast, teenindamine toimub järjekorra alusel.

3. Pileteid saab osta piletikassast sularahas (aktsepteerime vaid eurosid €), kehtiva panga- või krediitkaardiga ja kasutades Vudila Mängumaa kinkekaarte. Klienditeenindajalt pileteid ostes pakub ta kliendile parima piletikombinatsiooni ning klient saab ise kohapeal otsustada. Piletikassast pileti soetamise korral palume kliendil koheselt kontrollida tehingust tagasi saadud vahetusraha ning pileti sobivust, et vältida edasisi segadusi. Klient saab osta pileteid käimasolevale hooajale ning realiseerida need käimasoleva hooaja vältel.

4. Vudila Mängumaa piletihinnad sõltuvad käimasolevatest kampaaniasoodustustest, Piletihinnad sisaldavad kõiki makse.

5. Soodustuste tüüpideks on: väikelapse pilet ( 1-3 aastane), pilet suurperedele, pensionäripilet ning puudega inimese pilet). Kui sooduspilet on ostetud ilma selleks vajaliku soodustust tõendava dokumendi olemasoluta, on Vudila Mängumaal õigus paluda kliendil kompenseerida hinnavahe sooduspileti ja tavapileti vahel.

6. Vudila Mängumaa veebilehel www.vudila.ee saab pileteid osta läbi Maksekeskuse.

 

Vudila Mängumaa Kodukord

1. Ostes pileti kogu pere mängumaale Vudila, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud mängumaa atraktsioonide kasutamise ja üldise kodukorraga.

2. Päevapilet sisaldab kõikide atraktsioonide ja ruumide kasutust kogu Vudila Mängumaa territooriumil.

3. Palun suhtu Vudila kõikidesse külastajatesse ning oma mängukaaslastesse viisakalt ja käitu vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele.

4. Vudila Mängumaa ei osuta lapsehoiu teenust. Lastel on keelatud mängumaa territooriumil või atraktsioonidel viibida ilma lapsevanema või hooldaja järelevalveta.

5. Vudila meeskond ei teosta laste üle üldist järelevalvet!

6. Kõikide mängumaa külastajate parema turvalisuse tagamiseks palume lapsevanematel ja vastutavatel isikutel jälgida kõigi territooriumil viibivate laste tegevust.

7. Teavita koheselt Vudila töötajat, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud või märkad midagi ohtlikku – mängumaa reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.

8. Kasuta Vudila atraktsioone, mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult.

9. Vudila vara rikkudes on Vudila Mängumaal õigus nõuda selle hüvitamist.

10. Vudila atraktsioone ja inventari võib kaustada ainult selleks ettenähtud otstarbeks. Vudila Mängumaal on õigus nõuda kahjutasu rikutud või lõhutud inventari ja atraktsioonide taastamise eest.

12. Külastajal, kes põeb silmnähtavalt mõnda mängukaaslastele levida võivat haigust, on keelatud Vudila territooriumile siseneda.

11. Suitsetamine (v.a selleks ettenähtud kohas), alkoholi ning mõnuainete tarvitamine on Vudila Mängumaa ruumides ja territooriumil keelatud. Samuti ei ole lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes.

13. Vudila töötajal on õigus sellise keelatud tegevuse avastamisel paluda külastaja kohest lahkumist Vudila territooriumilt.

14. Vudila territooriumile ja ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi.

15. Leitud esemed palume viia Vudila töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame alles ühe kalendrikuu jooksul. Peale kuu möödumist anname asjad heategevuseks või taaskasutuskeskusesse.

16. Hoia silm peal oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Vudila ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.

17. Lisatasu eest pakutavad teenused: toitlustamine, kalapüük, hobusõidud, ürituste raames pakutavad lisateenused ja mängumaa ruumide rentimine.

18. Laste sünnipäevade pidamise korral Vudila Mängumaal palume eelnevat kooskõlastust, et saaksime teile tagada peopaiga ning soovitud lisateenused. Peo lõppedes palume peopaik koristada ning tekkinud prügi viia selleks ettenähtud kohta.

19. Palun prügi ja jäätmed panna vastava märgistusega prügikasti.

20. Laste sünnipäevade kooskõlastamine ja lisateenuste kinnitamine toimub üldjuhul e-posti või telefoni teel.

21. Eelneva kooskõlastuse korral saab vajadusel kasutada vaase, kausse, kandikuid, tordilabidaid, morsikanne jms.

22. Vudila bistroo ja forellipüük pakuvad võimalust toitlustamiseks. Sünnipäevalaua soovi korral palume kindlasti eelnevat kooskõlastust.

23. Vudila Mängumaa teenuste eest on võimalus tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või vastavalt eelnevale kokkuleppele ning esitatud arvetele ülekandega.

24. Ülekandega tasumisel tuleb makse sooritada 3 kalendripäeva jooksul/hiljemalt 7 päeva enne Vudila teenuste kasutamist. Vastasel juhul kokkulepe tühistatakse.

25. Vudilas on videovalve. Lapsevanem või volitatud isik annab sisenedes ühtlasi nõusoleku enda ja lapse jälgimiseks Vudila videokaameratega ja videoülekannete saatmiseks interneti koduleheküljele.

26. Vudila võtab endale õiguse filmida endale sobival hetkel mängumaa territooriumil toimuvat. Materjale kasutatakse Vudila kodulehel, -youtube kanalil ja -reklaamides. Kui oled jäänud filmilõigule, millel osaleda ei soovi, palun teavita meid sellest. Soovi korral eemaldame sind klipist.

27. Vudila töötajal on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi eeskirjades ja kodukorras toodud nõudeid.

28. Vudila töötajad on alati valmis eeskirjades ja kodukorras olevaid nõudeid ja soovitusi selgitama.

29. Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda Vudila töötaja poole.