fbpx

Vudila Seikluslaagri kodukord


1. Laagris osalev laps on kohustatud täitma kodukorda, sisekorraeeskirju, päevakava ja juhataja ning kasvataja korraldusi ja arvestama kaaslastega.

2. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine on keelatud.

3. Laagri jooksul toimuvatest tegevustest võtavad osa kõik laagris osalejad.

4. Iga laagris osaleja vastutab oma asjade ja voodikoha korrashoiu eest.

5. Igaüks hoiab oma isiklikke asju ja laagri vahendeid hoolikalt. Teiste laagrisosalejate isiklike esemete puutumine on keelatud.

6. Laagri ühisvahendeid tuleb kasutada selleks ettenähtud viisil ja korras ning  kasutamise lõpetamisel viia need omale kohale tagasi.

7. Laagris osaleja poolt tahtlikult rikutud ja lõhutud vahendid (nt mööbel, toidunõud, mänguasjad, spordivahendid jm) tuleb lapsevanemal või hooldajal asendada või kinni maksta.

9. Laagris osaleja peab teada andma koheselt tulekahju või muu ohtliku olukorra tekkimisel laagri korraldajatele. Keelatud on kasutada lahtist tuld, elektrilisi seadmeid ja kergesti süttivaid vahendeid.

10. Öörahu kestab kella 23.00- 8.30 ja selle rikkumine on keelatud.

11. Prügi kogutakse prügikottidesse/kastidesse ja taara eraldi taarakotti.

12. Ruumist viimasena lahkudes kustuta tuled (ka WC, saun, jt üldkasutatavad ruumid).

13. Laagri korraldajad ei vastuta isiklike esemete, raha ja telefonide eest (va kui need on antud hoiule kasvatajatele. Telefonide kasutamise kord lepitakse kokku laagri kasvatajatega.

14. Tuleb jälgida ettevaatusabinõusid nii koos rühmaga, kui ka üksinda.

15. Ujumine, ronimine, pallimängud , batuudikasutamine jm tegevused toimuvad ainult koos kasvatajatega ja selleks ettenähtud kohas ja ajal.

16. Ollakse viisakad kõigi vastu ja jälgitakse kõiki viisakusreegleid. Keelatud on vägivaldne käitumine ja ropendamine.

17. Kõik käituvad kõigiga sõbralikult ja suuremad on väiksematele heaks eeskujuks. Kiusamine on keelatud.

18. Laagris osaleja peab suhtuma looduskeskkonda ja laagri alasse hoolivalt ja säästlikult.

19. Alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide omamine ja kasutamine on laagri territooriumil keelatud.

20. Kui on mingigi mure, siis ALATI räägi kasvatajate või laagri korraldajatega.

21. Kodukorra korduvad ja tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile laagrimaksumust ei kompenseerita.

21. Ei kompenseerita laagritasu ka siis, kui laagris osaleja lahkub laagrist enne lõppu lapsevanema soovi korral.