Kārtības noteikumi apmeklētājiem
 • Nopērkat ieejas biļeti visas ģimenes rotaļu parkā VUDILA, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekritis rotaļu parka atrakciju izmantošanas un vispārējās kartības noteikumiem.
 • Lūdzam attiekties pret Vudilas visiem apmeklētājiem un saviem rotaļu biedriem, pieklājīgi, un saskaņā ar vispārējām labām paražām.
 • Vudilas komanda neuzņemas atbildību un neuzrauga uz rotaļu parku bez vecākiem atnākušos bērnus rotaļu parka teritorijā un uz atrakcijām.
 • Vudilas darbinieki neatbild par nelaimes gadījumiem, izņemot rotaļu aprīkojuma izraisītos gadījumos.
 • Apmeklētājam, kurs acīmredzot cieš kādu uz rotaļu biedru izplatīties varošu slimību, ieeja Vudilā ir aizliegta.
 • Smēķēšana (izņemot tam paredzētās vietās), alkohola un reibinošu vielu lietošana Vudilā ir aizliegta. Teritorijā nav atļauts ieiet alkohola vai narkotiku reibumā.
 • Vudilas darbiniekam ir tiesības šādas aizliegtas darbības atklāšanā palūgt apmeklētājam nekavējoties pamest teritoriju.
 • Informē Vudilas darbinieku nekavējoties, ja ir noticis nelaimes gadījums, kāds ir savainots, vai redzi kaut ko bīstamu – rotaļu parka noteikumu pārkāpšanu, plūdus, ugunsgrēku u.c.
 • Nodod atrastās mantas Vudilas darbiniekam. Nozaudētās mantas uzglabājam vienu kalendāro mēnesi. Pēc mēneša šādas mantas nododam labdarībai vai pārstrādes centrā.
 • Iemet atkritumus un atlikumus ar īpašu apzīmējumu atkritumu kastē.
 • Vudilas teritorijā un telpās ir aizliegts ievest mājdzīvniekus.
 • Izmanto Vudilas atrakcijas, spēles un citus piederumus saudzīgi.
 • Sabojājot Vudilas īpašumu, Vudila Mängumaa SIA patur sev tiesības pieprasīt tā kompensēšanu.
 • Glabājiet savas personīgās mantas (somas, mobilos telefonus, atslēgas uc). Vudila nav atbildīga par personiskā īpašuma zaudējumu, bojājumu vai zādzības izraisītajiem zaudējumiem.
 • Vudilā ir video apsardze. Bērnu vecāks vai pilnvarota persona, ienākot dot vienlaikus piekrišanu arī sevis un bērna novērošanai ar Vudila video kamerām un video pārraižu nosūtīšanai uz Interneta mājas lapu.
 • Dienas biļetē ir iekļauta visu atrakciju un telpu izmantošana visā Vudilas teritorijā.
 • Par papildu samaksu sniegtie pakalpojumi: ēdināšana, makšķerēšana, laivu un ūdens velosipēdu noma, izbraukumi ar zirgiem, sarīkojumu ietvaros piedāvājamie papildu pakalpojumi, peintbols un rotaļu parka telpu noma.
 • Bērnu dzimšanas dienu svinību sarīkošanai Vudilas Rotaļu zemē lūdzam iepriekšēju saskaņošanu, lai varētu Jums nodrošināt sarīkojuma vietu un papildu pakalpojumus. Pēc sarīkojuma beigām lūdzam sarikojuma vietu sakopt un radušos atkritumus aiznest uz tiem paredzēto vietu.
 • Bērnu dzimšanas dienu svinību saskaņošana un papildu pakalpojumu apstiprināšana vispārīgos gadījumos notiek pa e-pastu vai tālruni.
 • Iepriekšēji saskaņojot, nepieciešamības gadījumā var izmantot vāzes, bļodas, šķīvjus, paplātes, toršu lāpstiņas, morsa kannas utt.
 • Vudilas bistro un Vuti forell piedāvā ēdināšanu. Ja vēlaties dzimšanas dienas galdu, lūdzam to noteikti iepriekš saskaņot.
 • Vudilas atrakcijas un inventāru var izmantot tikai tam paredzētajam mērķim, un SIA Vudila Mängumaa ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu par bojāta vai salauzta inventāra un atrakciju atjaunošanu.
 • Vudilas rotaļu parks nesniedz bērnu aprūpes pakalpojumus, tādējādi nav atbildīga par teritorijā esošajiem bērniem. Bērni ir bērnu vecāku vai ar bērniem kopā esošās personas atbildībā.
 • Visu rotaļu parka apmeklētāju labākas drošības nodrošināšanai lūdzam bērnu vecākus un atbildīgās personas noverot visu teritorijā esošo bērnu darbību.
 • Par Vudilas Rotaļu parka pakalpojumiem var maksāt uz vietas skaidrā naudā, ar bankas karti, vai arī pēc iepriekšējas vienošanās, un pēc izsniegta rēķina ar pārskaitījumu bankas kontā.
 • Maksājot ar pārskaitījumu bankas kontā samaksa jāizdara 3 kalendāro dienu laikā/ne vēlāk, kā 7 dienas pirms Vudilas pakalpojumu izmantošanas. Pretējā gadījumā vienošanās tiek atcelta.
 • Vudilas darbiniekam ir tiesības palūgt aiziet viesim, kurš neievēro uzturēšanās noteikumus sniegtās prasības.
 • Vudilas personāls ir vienmēr gatavs paskaidrot noteikumos sniegtās prasības un rekomendācijas.
 • Ja jums rodas jautājumi vai problēmas, lūdzu, nekavējoties griezties pie Vudilas darbinieka.
 • Mēs vienmēr esam priecīgi Jums palīdzēt!